โรคยอดฮิตของคุณผู้หญิง – Women’s health

Special Feature Story Published: Jul 2016

 

มะเร็งเต้านม

หน้าอกจะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่ปัญหา แต่ที่คุณหมอยํ้านักยํ้าหนา ก็คือการดูแลเต้านมของเราให้ดี เนื่องจากไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมคืออะไรกันแน่ เราจึงควรกำจัดความเสี่ยงทั้งหลายที่สามารถทำได้เพื่อเป็นการป้องกัน “ในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดี ลดไขมัน ลดสัตว์เนื้อแดง ลดอาหารจำพวกปิ้งย่าง ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญหากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเต้านมของเรา ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที อย่าปล่อยโอกาสในการรักษาให้หายขาดนั้นหลุดลอยไป เพราะรู้เร็ว รักษาก่อน และรักษาได้หายขาดนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการรักษามะเร็งเต้านมโดยสมุนไพรกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่การรักษาด้วยวิธีนี้ยังไม่มีผลการวิจัย ที่รับรองได้อย่างแน่ชัด จึงอยากให้ทุกคนศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะหากตัดสินใจผิดพลาด อาจทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการ รักษาที่ดี และหายขาดได้นะครับ”

 

 

 

รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
Assoc. Prof. Wichai Vassanasiri, M.D. Specialist Surgery, Breasts Cancer, Samitivej Sukhumvit Hospital

 

มะเร็งปากมดลูก

เนื่องจากการเกิดมะเร็งปากมดลูก มีการดำเนินโรคก่อนการเป็นมะเร็งค่อนข้างนาน ทำให้คนไข้ที่มีความผิดปกติที่ปากมดลูกมีโอกาสได้รับการรักษาก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นอาการเริ่มต้นจึงไม่มี แต่เมื่อไรก็ตามที่คนไข้ท่านนั้นมีอาการผิดปกติแล้ว นั่นหมายความว่าอาจเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ได้ จึงอยากให้คุณผู้หญิงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามคำแนะนำจากสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นการตรวจแบบมาตรฐานเลยทีเดียว

ข้อคิดดีๆ จากคุณหมอ “ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะผิดปกติก่อนการเป็นมะเร็งของปากมดลูกนั้น จะหายจากภาวะผิดปกติ และไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ต้องมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับมะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นโรคที่ป้องกันได้ แต่ต้องใส่ใจตนเอง พาตัวมาตรวจภายในและเช็คมะเร็งปากมดลูก ซึ่งความเชื่อเก่าๆ หรือความกลัว เช่นกลัวว่าตรวจแล้วจะเจอ คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ให้เป็นแบบนี้ คือ เจอก่อนหายก่อนสบายก่อน และหมดกังวลก่อน”

นายแพทย์ยุทธศิลป์ เลื่อมประภัศร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
Yuttasin Luamprapat, M.D. Director of Women’s Health Center, Samitivej Sriracha Hospital

 

Breasts Cancer

Big breasts or small breasts is not a huge problem. The important thing is to take good care of our breasts. Fortysomething ladies should get screened to rule out breast cancer at least once a year. Watch your diet and keep it low in fat, red meat and lay off the BBQs. Exercise regularly, but make sure to get enough rest. If you discover something out of the ordinary in your breast, it is best to consult a doctor. Don’t miss out on the chance for a successful treatment. If you discover it early, it may be treated successfully.

Good advice from our doctor: “ There are so many advertisements out there about herbal remedy for cancer treatment. Most of them have not been medically proven. So consider your treatment options carefully.”

 

Cervical Cancer

The development of cervical cancer takes a long time in the making, which gives the patient with cervical dysplasia to get treatment before the cancer develops. Hence, there are no forewarn symptoms, but when they do occur, it means that she already has cervical cancer. So all you ladies out there should get screened for cervical cancer as recommened by the Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists.

Some thoughts from our doctor: “Most patients that received treatment during the early stages of dysplasia can be cured and will not develop cervical cancer. But they will need to be monitored closely. As for cervical cancer, it is preventable, but the patient must be vigilant and get regular check up and papsmear. Women need to change their traditional mind set of fear. Don’t think that you will find something wrong, but rather, the sooner you find out, the sooner you can conquer it and be free of it”.

Tags: , , , , ,