อะไรคือ กุญแจสำคัญ ของความสุขกายและสุขใจในชีวิต?

Wellness Published: Feb 2016

 

เหมือนเป็นคำถามในเชิงปรัชญา ซึ่งเอ่ยถามคน 100 คน ก็อาจได้คำตอบ 100 รูปแบบ ขึ้นกับประสบการณ์ในชีวิต การเลี้ยงดู ทัศนคติ และความเชื่อทางศาสนา แต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว ได้มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะหาคำตอบให้กับคำถามนี้ ในแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ว่านี้คือ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ซึ่งได้ทำงานวิจัยระดับมหากาพย์ยาวนานยืดเยื้อยิ่งกว่าสตาร์วอร์ส เพราะใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่ปีค.ศ.1938 และยังศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาทั้งสิ้น 77 ปีมาแล้ว เปลี่ยนคณะนักวิจัยไปราวสี่รุ่น

โดยงานวิจัยที่ว่านี้ เป็นการตามศึกษาชีวิตของผู้ชาย 724 คน ตั้งแต่วัยหนุ่มน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาของฮาร์เวิร์ดเอง อีกส่วนเป็นเด็กหนุ่มจากย่านยากจนในบอสตัน (เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางสถานะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง) ซึ่งหนุ่มทั้ง 724 คนที่เข้าร่วมงานวิจัย จะถูกตรวจสอบทั้งสุขภาพกายและใจตั้งแต่เริ่มโครงการ ผ่านทางการสัมภาษณ์ แบบทดสอบ การตรวจร่างกาย ไปจนถึงตรวจเลือด และทั้ง 724 คนจะถูกทีมวิจัยติดตามเป็นระยะทุก 1-2 ปี เพื่อเก็บข้อมูลทั้งทางสภาพกาย สภาพใจ และสถานะภาพทางสังคม (รวมถึงตรวจเพิ่มเติมต่างๆเช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ CT scan ไปจนถึงตรวจดีเอ็นเอ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย)

เวลาผ่านไปหลายทศวรรษ กลุ่มตัวอย่างต่างเติบโตจากหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มใหญ่ มีหน้าที่การงานที่หลากหลาย ตั้งแต่โจรขี้คุก ไปจนถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (จอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นหนึ่งในกลุ่มตัวอย่าง) ตามกันจนทั้งนักวิจัยและกลุ่มตัวอย่างล้มหายตายจากกันไปจำนวนหนึ่ง (จากข้อมูลล่าสุด กลุ่มตัวอย่างเหลือมีชีวิตอยู่ราว 60 คน) ในที่สุดนักวิจัยก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุญแจแห่งความสุขในชีวิตมาหลายประเด็น

  • กุญแจสำคัญที่สุดของความสุขในชีวิตคือ Relationships พบว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับคนในครอบครัว หรือกับเพื่อนรอบข้างตั้งแต่วัยหนุ่ม จะเป็นคนที่มีความสุขกายและสุขใจที่สุดในยามชรา
  • การแต่งงานหรือมีคู่ชีวิต เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพกายและใจที่ดีในระยะยาว แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง แต่หากยังเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่า “มีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง” จะส่งผลให้ชีวิตผ่านอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาได้ดีกว่าการไม่มีใครเคียงข้างเลย
  • ความเหงา ทำร้ายสุขภาพ พบว่าคนที่มีชีวิตอยู่กับความเหงาตั้งแต่วัยหนุ่ม จะเริ่มมีสุขภาพกายและประสิทธิภาพสมองถดถอยตั้งแต่วัยกลางคน และมีอายุขัยเฉลี่ยที่สั้นกว่าคนไม่เหงา
  • การมีเพื่อนเยอะหรือแต่งงาน ไม่ได้เป็นเกราะป้องกันความเหงา หลายคนที่ทนอยู่ในชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุข มีความเหงามากกว่าคนโสดหรือหย่าร้าง และมีความสุขในชีวิตระยะยาวน้อยกว่า
  • การติดเหล้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลลบต่อชีวิตที่สุด พบว่าคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำตั้งแต่วัยหนุ่ม ส่งผลถึงอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้น และนำไปสู่โรคซึมเศร้าในวัยชรา
  • ในวัยหนุ่ม หลายคนตอบคำถามว่า ความสุขในชีวิตขึ้นกับเงิน หรือ งานที่ใหญ่โต แต่ท้ายสุดแล้วในวัย 80 กว่า พบว่าคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น มีเพื่อนฝูง ญาติสนิทมิตรสหายรอบตัว เงินกลับไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญเท่า

แม้งานวิจัยมหากาพย์นี้จะมีข้อจำกัดเช่น ศึกษาแต่ในกลุ่มตัวอย่างผู้ชาย หรือ บริบททางสังคมอเมริกันซึ่งมีหลายอย่างต่างกับสังคมไทย แต่คำตอบที่ชัดเจนในแบบเนิร์ดๆ กับคำถามถึงความสุขแห่งชีวิตนี้ ก็น่าจะชวนให้คุณผู้อ่านกระตุกต่อมคิด และกระตุ้นให้อยากปรับระบบวิถีนำทางชีวิตเสียใหม่ให้เข้ารูปเข้ารอยกว่านี้..ไม่มากก็น้อย

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (หมอผิง)
แพทย์วุฒิบัตร Anti-Aging Medicine (สหรัฐอเมริกา)
Twitter, Instagram: @thidakarn

What is the Key to Happiness?

This is a philosophical question that if you ask 100 people, you might get 100 different answers, depending on each person’s life experience, upbringing, mentality and faith.  Scientifically, there is a group of scientists who are determined to come up with a scientific answer.

These scientists from Harvard University had endeavored on a long journey, even longer than the Star Wars Saga.  This is because the program started in 1938 and it is still ongoing, requiring four generations of researchers working over 77 years.

The study followed the lives of 724 men from their adolescence.  Some men are Harvard’s students while others are from the poorer neighborhoods in Boston (to diversify socioeconomic background).    All 724 men that participated in the study were subject to a physical and mental exam at the beginning of the program.  They went through interviews, tests and blood tests.  The research team followed up with them every 1 – 2 years to collect physical, mental and social data including age-appropriate tests, such as echocardiogram, CT scan and DNA tests.

As decades wore on, these subjects grew from young men to senior citizens.  They have various jobs from jailbirds to the President of the United States (John F. Kennedy was one of the test subjects).  Researchers and subjects slowly succumbed to Mother Nature over time (60 subjects are still alive at last update).  Finally, scientists were able to make an interesting conclusion about the key to happiness.

•          The most important key to happiness is relationship.  The study showed that people who have close relationship with their family or friends from early age will be the happiest and healthiest in their old age.

•          Marriage or partner is an important factor to long term health and happiness.  Although the relationship may be ridden with fights, it makes us feel that we have someone there for us through all obstacles that we face in our lives.

•          Loneliness destroys our health.  The study found that men who lived in loneliness from their young age will start to have health and mental issues by the time they reached middle age.  In addition, their lifespan is less than those who are not lonely.

•          Having a lot of friends or being married does not protect someone from being lonely.  Many people who endure unhappy marriages are lonelier than single or divorced individuals.  They also tend to have less happiness in the long run.

•          Alcohol dependency has negative impact on life.  The study showed that men who began drinking at a young age have higher divorce rate and depression in their old age than their counterpart.

•          While they were in their prime, many men answered that happiness relates to having money or prestigious jobs.  By the time they were in their 80s, they found that happy family, being surrounded by friends and family bring them more happiness than money.

Although this research saga only involves male subjects and the American social context differs from the Thai way of life, the nerdy answer to the life’s basic question is clear.  Let’s exercise our brain and move our lives into a better, happier direction, more or less.

Dr.Thidakarn Rujipattanakul [Dr.Ping]
Twitter, Instagram: @thidakarnTwitter, Instagram: @thidakarn

 

Tags: , , , , , , ,