ปราบเด็กดื้อ ให้อยู่หมัด – How To Fix Your Troubled Child

Special Feature Story Published: Jul 2016

“ความดื้อ” คือพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่างหนึ่ง การที่เด็กเล็กวัย 0-6 ปี แสดงอาการต่อต้านพ่อแม่ เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและพัฒนาการของเขา ลูกกำลังทดสอบกรอบที่พ่อแม่วางไว้ การที่เด็กวัยนี้ดื้อไม่ใช่เรื่องที่เลวร้าย การทดสอบขีดจำกัดเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงการเติบโตทางจิตใจว่าลูกของคุณกำลังคิดด้วยตัวเอง เรียนรู้ที่จะใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือก ในฐานะพ่อแม่คุณควรรู้ให้ทันพัฒนาการของลูกน้อย และเตรียมตัวเตรียมใจรับมือให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยนั้นๆและช่วยให้ลูกปรับตัวจากเด็กดื้อกลับมาเป็นเด็ก มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง รู้สึกมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตทั้งในบ้านและสังคมนอกบ้านได้อย่างมีความสุข

เทคนิคเพิกเฉย

เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้การควบคุมตนเอง และบ่อยครั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สงบสติอารมณ์ตนเองด้วยเช่นกัน โดยเทคนิคเพิกเฉยประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 สงบสติอารมณ์

ขั้นที่ 2 มองหน้าลูก “แม่จะรอหนูเงียบ เราถึงจะคุยกัน”

ขั้นที่ 3 เพิกเฉยลูก แต่อย่ามีท่าทีทอดทิ้งลูกไป ต้องเป็นท่าทีว่าเรามีงานอื่นที่ต้องทำ เช่น พับผ้า ล้างจาน

ขั้นที่ 4 กลับไปหาลูก เมื่อลูกเงียบแล้ว เพื่อตอกยํ้าว่าเขาจะได้รับความสนใจก็เมื่อมีพฤติกรรมที่ดี เงียบ และจะถูกเพิกเฉยเมื่อมีพฤติกรรมร้องไห้เอาแต่ใจ

ข้อแนะนำจากคุณหมอ “จงอย่ากลัวที่จะทำเพิกเฉยเมื่อลูกร้องไห้เอาแต่ใจ แต่จงกลัวที่จะเป็นยักษ์กับลูก เพราะการเพิกเฉยไม่ทิ้งผลข้างเคียงอะไรไว้กับลูก แต่หากตอบสนอง ลูกด้วยอารมณ์โกรธ ตวาด หรือดุลูกด้วยความรุนแรงก้าวร้าว ลูกจะรับความก้าวร้าวรุนแรงไว้ในหัวใจแบบเต็มๆ การเลี้ยงลูกที่มีภาวะดื้อและต่อต้านเป็น

งานที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แต่เด็กก็จะสามารถดีขึ้นได้ หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจากคนในครอบครัว ขอให้คุณพ่อคุณแม่ค้นให้พบ และปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดู อีกไม่นานเขาก็จะกลับมาเป็นเด็กดีให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจอย่างแน่นอน”

แพทย์หญิงเสาวภา พรจินดารักษ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
Saowapa Phornchindarak, M.D. Behavioral & Developmental Pediatrician, Samitivej Children’s Hospital

 

How To Fix Your Troubled Child

“Stubbornness” is a type of child’s development. Children from 0-6 years old show their resistant as part of their development to test authorities. It is not such a bad thing since it shows that they are developing mentally to learn how to use logic and reasoning. Parents should be aware of this and handle the situation to help them modify their behavior so that children can feel good about themselves enough to develop the sense of safety and security. That way, they can live a happy life at home and among their peers.

Indifference

Allow children to learn self-control. It is not abandonment, and often, it gives parents a chance to control their own temper. Indifference technique includes the following steps:

1. Emotional control

2. Look your child in the eye and say “mommy will wait until you are done crying and we will discuss it.”

3. Indifference. Ignore your child in words, action, and presence, but do not abandon them. Pretend that you have something else to do like folding laundry or doing the dishes.

4. Re-engage your child. This is to reinforce the feeling that he will receive attention once he has good behavior and he will receive indifference if he throws a tantrum.

Good advice from our doctor: “You should not be afraid to practice indifference when your children are crying for attention. But be wary of becoming monster. Indifference has no side effects on children, but anger, shouting or verbal abuse will instill violence in children. Raising stubborn children is challenging for parents, but children can improve their behavior if they get the care they need from people in the family. If parents discover the right techniques, soon they can be the kids that you want them to be.”

Tags: , , , ,