การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก “Children’s Health”

Feature Story Published: Jan 2014

เดือนมกราคม เดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าใคร จะตั้งความหวังอะไรไว้ ขอให้ประสบความสำเร็จ จะเป็นปีใหม่หรือเทศกาลไหนๆ ที่ผ่านมาเรามักส่งของขวัญ ส่งความสุข ออกไปให้ใครต่อใคร แล้วตัวเองล่ะ เราได้มอบอะไรให้กับตัวเองบ้างหรือยัง ลองหันกลับมามอง แล้วเริ่มดูแลตัวเองกันตั้งแต่วันนี้ ด้วยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพอย่างครบครัน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ไอเกิลมีมาฝาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก “Children’s Health”

พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกของตนเติบโตเป็นเด็กที่มีสุขภาพดี เรียนเก่ง เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ การเลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูก โดยการเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกน้อยควรทำตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ และเมื่อลูกน้อยเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลให้ลูกมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม โดยการดูแลสุขภาพร่างกาย คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านที่หนึ่ง การให้อาหารที่ถูกหลักอนามัย อาหารที่สำคัญสำหรับทารก คือ นมแม่ ทารกที่ได้รับนมแม่ ก็จะได้รับภูมิคุ้มกัน ทำให้มีการเจ็บป่วย ติดเชื้อ การเกิดโรคภูมิแพ้น้อยกว่าทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ เมื่อลูกน้อยโตขึ้นก็ควรได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ และอย่าลืมให้ลูกน้อยได้รับผัก ผลไม้ ให้เหมาะสมกับวัย เพื่อจะได้มีการขับถ่ายที่ปกติ

ด้านที่สอง คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลให้ลูกมีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเหมาะกับอายุของลูก

ด้านที่สาม การดูแลให้ลูกน้อยมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะกับวัยของลูก

นอกจากการดูแลทางร่างกายดังที่กล่าวมา คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลพัฒนาการของลูกให้เหมาะกับวัยควบคู่ไปด้วย ซึ่งการพัฒนาการแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่, การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, การพัฒนาทางด้านภาษา, การพัฒนาทางด้านสังคม

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ง่ายที่สุด ในการช่วยในการพัฒนาการของลูกน้อย คือ การเล่นกับลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถหาของเล่นง่ายๆ ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก และร่วมเล่นกับลูก ซึ่งนอกจากลูกน้อยจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการแล้ว ยังจะได้รับความรักและความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย อีกทั้งระหว่างการเล่นคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนเรื่องระเบียบวินัย ความเคารพกฎเกณฑ์ การรู้แพ้รู้ชนะ และการให้อภัย

จะเห็นได้ว่า คุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของลูกอย่างมาก ถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้เวลาในการดูแลลูกน้อย ในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมา หมอเชื่อว่าลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่จะเติบโตเป็นเด็กที่เก่ง ดี และมีความสุข

การดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง “Women’s Health”

ผศ.พญ.ดวงมณี ธนัพประภัศร์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-มะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

การดูแลสุขภาพของผู้หญิงเราเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการใส่ใจสุขภาพ หมายถึงการป้องกันโรค โรคบางโรคร้ายแรงมากแต่สามารถป้องกันได้ง่าย การตรวจสุขภาพสม่ำเสมอทำให้สามารถตรวจค้นเจอโรคระยะแรกเริ่มและรักษาให้หายได้ก่อนที่จะสายไป

ในวัยรุ่นเด็กผู้หญิงสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกได้ ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน และวัคซีนบางชนิดยังสามารถป้องกันการเกิดโรคหูด ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้  ปัญหาที่พบบ่อยในวัยรุ่นคือประจำเดือนผิดปกติ และอาการปวดท้องประจำเดือนซึ่งสามารถรักษาได้

ผู้หญิงในวัยทำงานที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพประจำปีโดยการตรวจเลือด ตรวจเอกซเรย์ปอด และที่สำคัญควรตรวจภายในสตรี ตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก (Pap smear) และตรวจหาไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อสืบค้นหาระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้นเป็นประจำสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกโดย ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผู้อื่นสูบบุหรี่ ไม่เริ่มมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยหรือก่อนอายุ 20ปี หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงและชายที่มีคู่เพียงคนเดียวจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งและเอดส์น้อยที่สุด

ในผู้หญิงที่อายุมากกว่า 40 ปี หรือในช่วงอายุวัยหมดประจำเดือน นอกจากควรตรวจภายในแล้ว ควรตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะภายใน และตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตร้าซาวด์เพื่อสืบค้นหามะเร็งเต้านมทุกหนึ่งปี โดยเฉพาะผู้ที่มีญาติพี่น้อง และครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งมดลูกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทางพันธุกรรม

นอกจากนั้นควรดูแลสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานผักและผลไม้ งดอาหารไขมัน อาหารเค็มและหวานจัด เมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ ยังไม่สายเกินไปค่ะ สำหรับผู้หญิงเราและคนที่เรารักมาเริ่มสุขภาพดีกันตั้งแต่วันนี้เลยคะ

การดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้ชาย “Men’s Health”

นพ.สุขสันต์ ตั้งสถาพร ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์   

โรงพยาบาลสมิติเวช-ธนบุรี

ผู้ชายนอกจากจะทำงานนอกบ้านแล้ว ยังต้องดูแลสมาชิกในบ้านด้วย จนบางครั้งลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง กว่าจะรู้ตัวอีกทีโรคต่างๆ ก็มาเยือนเสียแล้ว มาฉุกคิดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพสักนิด เพื่อพาตัวเองออกมาจากปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง พร้อมที่จะเป็นเสาหลักให้แก่สมาชิกในบ้านได้ต่อไป

  1. อาหาร ต้องระวังอาหารที่มีแป้ง น้ำตาลและไขมันมากเกินไป หากการตรวจสุขภาพประจำปี มีค่าไขมันไตรกลีเซอไรด์ ไขมันตัวร้าย LDL (low density lipoprotein) และคลอเรสเตอลอลสูงขึ้น ควรเพิ่มสัดส่วนของผักที่มี Fiber ให้มากขึ้น และทานผลไม้ให้ได้วิตามินที่หลากหลาย อาหารที่มีไฟเบอร์สูงเหล่านี้จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ ริดสีดวง โรคอ้วน ท้องผูก และไขมันสูง
  2. 2.      ออกกำลังกาย การออกกำลังกายแบบ Aerobic exercise จะได้ความแข็งแรงโดยรวมของร่างกาย โดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด หัวใจ เส้นเลือดและการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้เต็มที่ เช่น วิ่ง เดินเร็ว ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน กระโดดเชือก ส่วนการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ควรเป็นออกกำลังกายแบบ weight training, เทนนิส, ฟุตบอล บาสเก็ตบอล ชกมวย เป็นต้น ดังนั้นผู้ชายเราควรจะออกกำลังกายทั้งสองแบบ โดยต้องออกกำลังอย่างต่อเนื่องครั้งละประมาณ 25-30 นาที และบ่อยอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
  3. 3.      อารมณ์ที่ดี จะมีผลต่อสุขภาพโดยรวม คนที่คิดดี ทำดี จิตใจดี จะเป็นคนที่มีความสุข ใบหน้าแววตาดูสดใส ส่งผลดีต่อสุขภาพ ระดับฮอร์โมนที่ส่งเสริมภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บจะมากขึ้น
  4. 4.      พักผ่อนให้เพียงพอ ขณะที่เรานอนร่างกายจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความตึงเคลียดในสมอง ระดับสารเมลาโทนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะหลังออกมาในขณะหลับ เราควรนอนหลับสนิทอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
  5. 5.      หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคทั้งหลาย เช่น บุหรี่ เหล้า หลีกเลี่ยงการทานอาหารซ้ำๆ อาหารรสจัด ของทอด ของมัน ของดอง และไส้กรอก และสารพิษต่างๆ ในอาหาร เช่น สารเคมีฟอกสีที่ใช้แช่ผัก เช่น ถั่วงอก ขิงฝอย หน่อไม้ดอง สารฟอร์มาลินใช้แช่ผักสด อาหารทะเลสด และสีเคมีผสมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคตับ ไต หัวใจและอัมพาต

การดูแลสุขภาพสำหรับคนวัยทำงาน “Worker’s Health”

นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ (แพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์)

ผู้อำนวยการ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

 

เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงวัยที่มีความสำคัญมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตคือช่วงวัยของการทำงาน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ในการทำงานนั้นมักจะพบกับสิ่งคุกคามสุขภาพหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละอาชีพ ทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ได้แก่

  1. 1.      สิ่งคุกคามทางกายภาพ เช่น แสงสว่างที่จ้าเกินไปส่งผลให้ผู้ทำงานมีอาการแสบตา ล้าสายตา ปวดตาได้ เสียงที่ดังเกินไปทำให้เกิดภาวะประสาทหูเสื่อมได้หากได้ยินเป็นเวลานาน
  2. 2.      สิ่งคุกคามทางเคมี การสูดดม หรือได้รับสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา หรือสะสมในร่างกายจนก่อโรคต่างๆ ได้
  3. 3.      สิ่งคุกคามทางชีวภาพ เช่น เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อวัณโรค หรือเชื้อราจากเครื่องปรับอากาศที่ไม่สะอาด ส่งผลให้ผู้ทำงานนั้นมีอาการปอดอักเสบติดเชื้อตามมาได้
  4. 4.      สิ่งคุกคามทางด้านจิตใจ เช่น งานที่ทำไม่เป็นเวลาต้องอดหลับอดนอน หรืองานที่มีความรีบเร่งสูง  งานที่มีปัญหาสังคมภายในที่ทำงาน งานที่มีความกดดันจากผู้ร่วมงาน ส่งผลให้มีภาวะเครียด ล้า ไม่มีสมาธิในการทำงาน ประสิทธิภาพลดลง อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุจากการทำงานตามมาได้
  5. 5.      สิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์  คือสภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ที่ทำงาน เช่น การทำงานในที่แคบ การที่ต้องเอี้ยวตัวยกของหนัก การที่ต้องเพ่งสายตามองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ การทำงานที่ต้องก้มๆ เงยๆ ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังตามมา ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนทำงานในยุคปัจจุบัน

หลักการเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพคนช่วงวัยทำงาน

ควรเน้นให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน พร้อมการตรวจเพื่อประเมินความสมบูรณ์พร้อมในการทำงาน เพื่อเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ทำงานมีสุขภาพดี และพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เจ็บป่วย

รวมทั้งผู้ทำงานควรดูแลตนเองด้วย การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะมื้อเช้า หาเวลา

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป หลีกเลี่ยงอบายมุข เช่น บุหรี่ สุรา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ หาวิธีผ่อนคลายเมื่อมีอาการเครียด หรือเหนื่อยล้าจากการทำงาน แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากแต่ผู้คนในวัยทำงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแล เอาใจใส่สุขภาพเพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดสมดุลกับทั้งชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตัว และชีวิตครอบครัว

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย “Elderly’s Health”

นพ.ศรัณย์ อินทกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์การบิน  

แพทย์หัวหน้าศูนย์สุขภาพ Wellness Center

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

การที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาสุขภาพให้ดีอย่างต่อเนื่อง ให้มีการเสื่อมถอย ช้า  และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  เน้นในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคเป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการปรับพฤติกรรมสุขภาพดังนี้   งดบุหรี่ จำกัดเหล้า  ทานอาหารดี  มีการออกกำลังกายและลดน้ำหนัก  มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  ควบคุมความดันโลหิต  และไขมันในเลือด  รับวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็น  รับการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ ตามเพศและวัย  ทำจิตใจให้สงบ สดชื่น  และตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนเองในด้านต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะลักษณะอาการที่เปลี่ยนแปลงไปอาจบ่งบอกถึงความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และบ่งบอกถึงโรคเรื้อรังได้ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก อาการไข้เรื้อรัง  ประสาทรับความรู้สึก  การมองเห็น การได้ยิน การรับสัมผัสอาการชา   การอ่อนแรง   ผิวหนังหรือไฝที่เปลี่ยนแปลง  ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

อวัยวะที่ควรใส่ใจเมื่อถึงวัยสูงอายุ

-          สมอง  ควรออกกำลังกายแบบ aerobics อย่างสม่ำเสมอ ฝึกการใช้สมอง โดยการคิดเลขง่ายๆ เช่น การบวก ลบ

-          เต้านม  ตรวจเต้านมด้วยตนเอง สม่ำเสมอทุกเดือนและการตรวจเอกซเรย์ (Mammogram) เมื่อมีอายุ 40 ปี

-          ลำไส้ใหญ่  สังเกตสีและลักษณะอุจจาระ และรับการตรวจการส่องกล้องทางทวารหนักเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี

-          ปากมดลูกและรังไข่  รับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี รับการตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องทุกปี

-          หัวใจและหลอดเลือด  ควบคุมไขมันในเลือด ออกกำลังกาย รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

-          ตับ  ตรวจเชื้อและภูมิต้านทานต่อไวรัสตับชนิด บี และ ซี

-          ไต  ควบคุมอาหารเค็ม รสจัด หรืออาหารโปรตีนที่มากเกินไป

-          กระดูกและข้อ  ออกกำลังประเภทยืดกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงให้เหมาะสมตามอายุ โดยเฉพาะเข่าและหัวไหล่

-          ต่อมลูกหมาก  ควบคุมอาหารไขมันและสังเกตการปัสสาวะ สีของปัสสาวะ รับการตรวจเลือดระดับ PSA

สุดท้ายเน้นเรื่องการรักษาสภาพจิตใจให้เป็นปกติสุข  สามารถที่จะผ่อนคลายความเครียด ใช้ชีวิตที่สมดุลก็จะมีชีวิตยืนยาวและมีความสุขได้

Happy New,

Healthier You

January is the beginning of new hopes and success. We always send out presents and well wishes to our friends and family, but what have we got for ourselves? Have you given yourself something yet? Why not start the New Year by giving yourself the gift of wellness? Aiglê brings healthy advices from our medical experts for everyone, male or female, young or golden.

Children’s Health

Surangkana Techapaitoon, M.D.

Deputy Hospital

Director of Samitivej Srinakarin Hospital

 

Children are the heart and soul of every parent whose only prayer is for them to grow up healthy, successful, smart and caring. In the parents’ nurturing is critical in child development and it begins from the moment of conception. Once the baby is born, parents can cultivate a healthy child by being mindful of the following:

1. The most nutritious source of meal for a baby is a mother’s breast milk. Babies who feasted on breast milk will develop a better immune system than babies who were not breastfed. When the baby grows up, he/she should receive nutrients from all five food groups and don’t forget sufficient fruits and vegetables to help with the digestive system.

2. Parents should make sure that children get plenty of rest and sleep appropriate to their age.

3. Parents should also encourage their children get regular age-appropriate exercises.

Other than physical health, parents should also be watchful of developmental stages such as control of larger body muscles, fine motor skills, language development and social development.

The easiest way to observe these developments is to play with your child. Parents can use age-appropriate toys to play together. Your child can enjoy developmental stimulation and cherish the love and warmth from the quality time spent with you. It can also serve as a platform

to learn about disciplines, rules, respect, sportsmanship and forgiveness.

So you see, parents play an important role in your children’s growth and development. Just by spending some quality time with your children consistently, you can have happy,

caring and thoughtful children.

Women’s Health

Assistant Professor Duangmani Thanapprapasr

Obstetrics/Gynecology OncologySamitivej Sukhumvit Hospital

Ladies, getting regular health check up could mean the difference between life or death. That is to say, some serious illnesses can be prevented by getting regular check up

and/or getting treatment early on.

Girls can prevent HPV infection, a virus that causes cervical cancer, by getting HPV vaccination between the ages of 9 – 26 years old. Some vaccine can also prevent warts, a condition which can be sexually transmitted. Most common health concerns for adolescent

girls, however, are irregular menstrual cycle and menstrual cramps.

Ladies over the age of 30 should get a physical exam annually to include blood test and chest X-ray. Most importantly, a pap smear should be performed to detect for the presence of abnormal cells or high risk HPV infection. This early detection method should be performed

regularly to reduce the risk of cervical cancer.

Women should also avoid risky behaviors, such as smoking, engaging in sexual activities before the age of 20, and having more than one sexual partner to minimize the risk of

cancer and AIDS. Women over the age of 40 or entering menopausal should get an abdominal

ultrasound and mammogram annually to rule out breast cancer, especially if there is family history of breast cancer, colon cancer, ovarian cancer and endometrial cancer because there is a good chance that it may be inherited by genetics.

Lastly, enough rest is just what the doctor prescribes. Add healthy meals full of fruits and vegetables and avoid fats, salts and sweets. If you notice anything unusual, please visit your doctor immediately. It’s not too late for you ladies out there to start healthy living today.

Men’s Health

Suksan Tangsataporn, M.D.

Orthopaedic Surgery Fellow Adult Reconstruction Surgery

Sometimes men are so busyworking and taking care of their family that they forget to take care of their own health. Next thing we know, a basket full of health troubles is knocking on the door. So let’s start off the New Year by staying away from risk factors to boost your spirits and well being so that you can remain the main pillar of your family.

1. Food. Stay away from excessive carbs, sugar and fat. If your blood work comes up with high LDL (low density lipoprotein) or cholesterol, it is time to increase high fiber to your

diets. Fruits and high fiber foods can offer a variety of vitamins and can reduce the risk of colon cancer, hemorrhoid, obesity, constipation and lipids.

2. Exercise. Aerobic exercise will strengthen your body overall. Specifically, it will increase the efficiency of the heart and lungs to pump blood throughout the circulatory system to other organs in the body. Running, speed walking, swimming, bicycling or jumping rope will suffice. To increase muscle strength, try some sports, such as tennis, football, basketball,

boxing or even just weight training. Do both types of exercises about 25 – 30 minutes each time and 3 – 4 times per week.

3. Good mood. Staying happy and thinking positive thoughts will make your soul happy All the joy will shine through in your face and eyes and it will also boost your hormone levels to keep sickness away.

4. Enough rest. While we are sleeping, our muscles will unwind and our mind can relax. A substance called melatonin, which is anti-oxidant, is produced during sleep. Aim for 6 – 8 hours of restive sleep each night.

5. Avoid risk factors such as cigarette smoking and alcohol consumption. Avoid eating the same dish repeatedly, especially deep-fried food, greasy food, pickled food or sausages. There may also be residual chemicals in sub-standard food such as chemicals used to preserve bean sprouts, ginger or bamboo shoots. Some may use formalin to keep vegetables and seafood fresh. Food coloring may also be a culprit and all these can lead to disease of

the liver, kidneys or heart as well as paralysis.

Worker’s Health

Dr.Wiwat Ekburanawat

Director of Occupational Medicine Center

It is undeniable that the workforce plays an important role in the development of the country’s economy and society. Because a plethora of jobs is out there, the workplace environment is often diverse and full of unhealthy factors unbeknownst to anyone such as:

1. Physical health risks such as too much brightness that can irritate the eyes or noisiness that can damage your ear drums if exposed over time.

2. Chemical health risks. Air-borne chemicals that can be inhaled or can irritate the skin or eyes. If they buildup in the body over a long period of time, it could lead to various maladies.

3. Biological health risks such as the flu virus, tuberculosis or molds from unclean air conditioner can result in respiratory infections.

4. Psychosocial health risks include unreasonable working hours or rushed jobs. If the workplace has conflicts among personnel or pressure from coworkers, it can lead to stress, lack of focus and decrease work quality, resulting in errors or workplace accidents.

5. Ergonomics refers to a workplace where the work environment affects the health of the workers, such as requiring them to work in cramp space, the need to lift heavy objects,

working in front of the computer for long periods of time that can lead to office syndrome, etc.

Preventive Measures for the Workforce

Focus should be given to health examination prior to the start of a new job. It is an opportunity to screen for any unknown illness and the worker can be confident that he/she is in

good health and can just focus on the task at hand. Working men and women should also pay attention to their diets. Eat breakfast every morning and get all food groups in on a daily basis. Exercise regularly at least 3 times per week. Avoid unhealthy habits such as smoking or drinking alcohol. Get vaccinated as needed and take some time to release some stress. It may be difficult to do all these things while balancing your career, but try to fit them all in to bring balance and happiness to your professional and family circle.

Elderly’s Health

Saran Intakul , M.D.

Wellness Center Samitivej Srinakarin Hospital

As everyone progresses towards their golden years, it is mandatory that they think of their well being to prolong unavoidable effects of Mother Nature. Prevention is the key to living a healthy happy life and it can be done easily by changing our daily habits: refrain from smoking, get rid of alcohol, eat good food, exercise and lose weight, have safe sex,

control blood pressure and blood lipids, receive necessary vaccination, get regular health screening for cancer as appropriate, relax and make an appointment for annual physical exam.

Self-assessment can also detect signs of bodily wear and tear. If you notice any changes within yourself, it may be a forewarning of looming problem. It can be anything from

changes in your weight, prolonged fever, variation in sensory reception (sight, tough, or sound), muscle weakness to skin discoloration or alteration in the digestive system, respiratory system, urination and the reproductive system.

Care for Organ by Organ

• Brain. Try aerobic exercises and brain-stimulating activities such as simple math.

• Breast. Regular breast self-exam should be performed monthly and mammogram should be performed annually for women over the age of 40.

• Colon. Observe the color and characteristics of the stool. Endoscopy is recommended for everyone over the age of 50.

• Cervix and ovaries. Get an annual lower abdominal ultrasound.

• Cardiovascular system. Keep blood cholesterol level in check. Exercise and get an EKG or EST assessment.

• Liver. Get tested for the presence of HBV or HCV.

• Kidneys. Stay away from food that contains high salt or protein contents.

• Bones and joints. Exercise to stretch those muscles and increase their tensile strength as appropriate to age. Focus on the knees and shoulders.

• Prostate. Control the amount of fat in your diet and observe the color of urine and stool. Get PSA blood level screening. Finally, focus on psychological health. Keep stress to a minimal and bring balance into your lifestyle for it will keep you happy and healthy.