Archive for Protection

นมแม่ดีที่หนึ่ง Breast Milk Good One

ProtectionPublished: Aug 2013

เป็นที่ยอมรับว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นขบวนการให้อาหารและการเลี้ยงดูในวัยทารกที่เหมาะสมที่สุด น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ลูกต้องการสำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของการเริ่มต้นชีวิต และยังสามารถให้ได้จนถึง 1 ขวบ ซึ่งทำให้เด็กได้รับต้นทุนสุขภาพที่ดีทั้งกาย ใจ และอารมณ์ ในน้ำนมแม่มีสารอาหารพิเศษที่เรียกว่า พรีไบโอติก ซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ ช่วยส่งเสริมแบคทีเรียสุขภาพที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในระบบทางเดินอาหารให้เจริญเติบโตดี จึงช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับร่างกาย เพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ทารกเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข สุขภาพดี และพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว และยังมีกรดไขมันที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกด้วย แต่ไม่รู้ทำไม ถึงแม้ว่าปัจจุบันสังคมจะมีความเข้าใจเรื่องนมแม่มากขึ้น แต่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กลับลดน้อยลง อาจด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆ ก็อาจทำให้คุณแม่ให้นมลูกไม่สำเร็จ เช่น การทำความเข้าใจทั้งเรื่องที่มีการแยกแม่ลูกหลังคลอด ทำให้ลูกไม่ได้ดูดนมทันที การที่คุณแม่ไม่มีที่ปรึกษาที่ถูกต้อง หรือการให้นมขวดก่อนนมแม่ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการให้นมแม่ทั้งสิ้น ทุกส่วนจึงจําเป็นต้องมีการช่วยกันรณรงค์ให้สังคมเห็นความสําคัญและช่วยให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สําเร็จ องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก (WABA – World Alliance for Breastfeeding Action) ซึ่งมีประเทศสมาชิกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้มีการรณรงค์ให้พ่อแม่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับนมแม่ โดยมีการจัดงานสัปดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week) ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
read more..

ไข้หวัดใหญ่

ProtectionPublished: Feb 2013

Flu Away เรื่องไข้หวัดสำหรับคนไทยมักมองเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย ก็เป็นเป็นหายหายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็ในเมื่อ Season Change ตลอดเวลาบางวันมีครบทั้ง 3 ฤดู ถ้าจะต้องเป็นหวัดกันบ่อยๆ ก็ไม่เห็นแปลก ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่หรอกค่ะ แต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาล่ะก็จะเป็นยังไง วันนี้ไอเกิล มีเรื่องของไข้หวัดใหญ่มาฝากกันนะคะ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.อรอมุา บรรพมัย อายรุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ ศูนย์วัคซีน และเวชศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ทักทายไข้หวัดใหญ่กันหน่อย ไข้หวัดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ คือ A B และ C ที่เราพบจะมาจากสายพันธุ์ A และ B เป็นส่วนใหญ่ แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดคือชนิด A ซึ่งสามารถแยกย่อยไปได้อีกมากมาย ตามชื่อทางการแพทย์ แต่ที่เราคุ้นหูกันอย่างเช่น H1N1 หรือไข้หวัด 2009 (เรียกชื่อตามปีที่ระบาด) อย่างตอนนี้ก็เป็น H3N2 หรือเรียกง่ายๆ ว่าไข้หวัด 2013 นั่นเอง
read more..

บ้าน…เพื่อคนที่คุณรัก Beloved Home

ProtectionPublished: Dec 2012

แม้ว่าในปัจจุบันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทย ที่นิยมอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ทั้งพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และลูกหลาน ก็ยังเป็นสิ่งที่หลายๆ บ้านถือปฏิบัติกันอยู่ และเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันพ่อ ไอเกิลจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และผู้สูงอายุในครอบครัวมาฝากกันค่ะ คนเราเมื่อย่างเข้าสู่อายุที่มากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมในการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถปรับตัวปรับใจรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น การดูแลทางด้านร่างกาย ควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ทานผัก ผลไม้สด และควรได้รับโปรตีนจากเนื้อปลา นอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายเป็นประจำโดยวิธีง่ายๆ เช่น การเดินรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าหรือยามเย็น ชี่กง ไท้เก๊ก หรือว่ายน้ำ และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง การดูแลทางด้านจิตใจ ควรสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองอยู่เสมอฝึกทำสมาธิสวดมนต์ ศึกษาธรรมะ ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุตรหลานและบุคคลอื่น และหมั่นทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ให้บุตรหลานพาไปรับประทาน และเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดอย่างสม่ำเสมอ การดูแลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้มีเพื่อนใหม่ ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวย คลายความอ้างว้าง และเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ และผู้สูงอายุ จะใช้เวลาส่วนใหญ่สำหรับพักผ่อน และทำกิจกรรมอยู่ภายในบ้านที่อยู่อาศัย ดังนั้นการแบ่งพื้นที่การใช้งานต่างๆภายในบ้าน รวมไปถึงการออกแบบฟังก์ชั่นให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การดูแล และการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขและสุขภาพดี รวมถึงช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ จะเห็นได้ว่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมักจะให้ความสำคัญกับการใส่ใจผู้สูงอายุ
read more..

อยู่ปลอดภัย…ห่างไกลภูมิแพ้ – Goodbye Allergy

ProtectionPublished: Nov 2012

ทำไมคนในเมืองถึงเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้น ทั้งๆ ที่ดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างดี  และคนส่วนใหญ่ก็หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ปัจจัยที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง คนในเมืองอยู่บ้านที่ติดเครื่องปรับอากาศ แต่มักชอบอยู่ในบ้านมากกว่าออกมาสูดอากาศนอกบ้าน และนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้าน ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เด็กกินนมแม่น้อยลง รับประทานอาหารจานด่วนมากขึ้น ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายมาก เช่น สี สารกันบูดมล อีกทั้งมลภาวะจากอุตสาหกรรม การจราจร และการสูบบุหรี่ นอกจากนี้การตกแต่งบ้าน ติดตั้งพรม หรือเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ เป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดี และร่างกายอาจได้รับสารเคมีต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุต่อโรคระบบการหายใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เช่น สารแอมโมเนีย เป็นของเหลวหรือก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายได้ดีในน้ำ แอลกอฮอล์ และในดีเทอร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม,ห้องปฏิบัติการเคมี, ทำกาว,ฉาบด้านหลังกระจกเงา, ตู้เย็น เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในบุหรี่อีกด้วย แอมโมเนียจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกโดยการหายใจ มีอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งจะทำให้เป็นโรคปอดบวม ถุงลมโป่งพอง และหลอดลมอักเสบ สารแอสแบสตอส เป็นแร่ประเภทเส้นใย ใช้ในกิจการอุตสาหกรรมเส้นใย ผลิตวัสดุป้องกันความร้อน และผลิตกระเบื้อง แอสแบสตอสสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางจมูก ซึ่งถ้าสูดดมฝุ่นแอสแบสตอสเข้าไปเป็นเวลานาน จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ปอดแข็ง
read more..

อยู่ปลอดภัย…ใส่ใจสุขภาพ-The New Living Trend

ProtectionPublished: Oct 2012

เคยมีหลายคนบอกว่า กว่าจะสร้างบ้านที่ถูกใจเสร็จสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งบ้านหลังแรกด้วยแล้ว ยิ่งต้องลุ้นกันจนตัวโก่ง เพราะเจ้าของไม่มีประสบการณ์ จึงมักประสบปัญหาต่างๆ เช่น งบประมาณ บานปลาย มีปัญหากับช่างผู้รับเหมาเนื่องจากช่างทำไม่เรียบร้อย หรือบางทีก็หนีงานไปดื้อๆ  โชคดีที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างบ้านที่ทันสมัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แพร่หลายในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และสำหรับในประเทศไทย SCG ได้นำนวัตกรรมการสร้างบ้านรูปแบบนี้มาปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนไทย จนกลายเป็นบ้านที่มีทั้งความแข็งแรงทนทาน ความสวยงาม ความปลอดภัย แถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วย ไอเกิล จึงขอนำนวัตกรรมการสร้างบ้านดีๆ แบบนี้มาฝากคุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน บ้าน SCG HEIM (เอสซีจี ไฮม์) เป็นบ้านที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการก่อสร้างแบบระบบปิดที่ผลิตในโรงงาน มีการเชื่อมทุกรอยต่อของบ้านด้วยเทคนิคพิเศษ จึงทำให้บ้านมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถทนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ ซึ่งในอดีตประเทศไทยไม่ค่อยพบกับแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากนัก แต่ทุกวันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อะไรก็เกิดขึ้นได้ จึงควรเตรียมให้พร้อมที่จะรับมืออยู่เสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการอยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ การอยู่อาศัยภายในบ้านอย่างมีสุขภาพดี ซึ่งนั่นหมายถึงเรื่องของความสะอาดภายในบ้าน เชื่อว่าหลายท่านคงเคยพบกับปัญหาฝุ่นละอองตามซอกหลืบต่างๆ ของตัวบ้านที่ถ้าเหนื่อยๆ มาจากงานอาจไม่เช็ด หรือคนทำความสะอาดเผอเรอไม่ละเอียดก็จะเขรอะได้ง่ายๆ บ้าน SCG HEIM นั้น มีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ประตูหน้าต่าง ตลอดจนการ
read more..

เรื่องที่ไม่ควรยอม “แพ้”

Highlight ProtectionPublished: Jun 2012

ถ้าถึงวันสำคัญของคุณ แต่อยู่ๆ ตื่นขึ้นมาก็มีอาการจาม นํ้ามูกไหลหรือตาแฉะ เพราะเผลอเรอไม่ดูแลตัวเองให้ดี ปล่อยให้โรค “ภูมิแพ้” กำเริบขึ้นมา ทำให้เสียงานเสียการ คุณจะไปโทษใครได้! กลไกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเกิดการแพ้เป็นผลที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในพันธุกรรมในยีน (gene) ซึ่งแสดงออกมาทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตามปกติแล้วแต่ละคนจะมีระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ควบคุมการป้องกันตัวเองของร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันนี้มีหน้าที่จดจำสิ่งแปลกปลอมที่จะทำร้ายร่างกายเราหรือเป็นสารก่อภูมิแพ้ allergen และสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรค ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อ allergen โดยการสร้างสาร antibody ที่เรียกว่า Immunoglobulin E (IgE) ซึ่งไปกระตุ้น Mast Cell ให้มีการหลั่งสาร Histamine ตามเนื้อเยื่อต่าง เช่น ผิวหนัง ปอด จมูก ลำไส้ ทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ เช่น ผิวหนัง ตา จมูก และปอด โดยออกอาการต่างๆ กัน ตั้งแต่เป็นผื่นคันตามผิวหนัง เรื่อยไปจนถึงหายใจไม่ออก ซึ่งบางรายอาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้ สาร IgE นี้ มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีเรดาร์ที่เจาะจงกับสารที่แพ้แต่ละชนิด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนแพ้แค่สารบางอย่างเท่านั้นหรือบางคนแทบไม่แพ้อะไรเลย ในปัจจุบันคนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้
read more..

ใจไม่มีอายุ ต้องป้องกันใจไม่ให้เจ็บ

Highlight ProtectionPublished: Apr 2012

หัวใจของคนเราเป็นเรื่องแปลก ต่อให้หมอตรวจว่า perfect  เต็มร้อย หลอดเลือดแข็งแรง คลอเรสเตอรอลไม่มี เบาหวานไม่เกิด ความดันปกติ ดีเลิศทุกอย่างก็ตาม แต่ถ้าปราศจากซึ่ง “กำลังใจ” หรือ “พลังของใจ” ทุกอย่างก็ไม่มีความหมาย ไอเกิล ได้รับเกียรติสูงสุดจาก อาจารย์สมสิริ สกลสัตยาทร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)  มาร่วมแบ่งปัน “พลัง” ให้หัวใจของเรากันค่ะ  อาจารย์สมสิริกลับมาตามคําเรียกร้องของผู้อ่านหลายท่านที่ชื่นชอบมุมมองในแง่ของหมอ และในแง่ของการนําพุทธศาสนามาอธิบายให้เห็นภาพใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามไปแล้ว ทีมงานเรียนอาจารย์ว่า เดือนเมษายนนี้เป็นเรื่องของสุขภาพหัวใจ  อาจารย์ตอบทันทีเลยว่า “ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไร และอายุของเราจะเพิ่มมากแค่ไหน  แต่  ‘ใจ ไม่เคยแก่’ และต้องคอยรักษาใจไว้ไม่ให้กำพร้า คือ ไม่มีที่พึ่ง” ‘ใจ’ ที่อาจารย์ว่านี้ คือ ความรู้สึกซึ่งเรามีมาตั้งแต่เกิด เป็นของตัวเราเองโดยแท้ อาจารย์บอกว่า ‘ความแก่‘  เกิดขึ้นกับร่างกาย  แต่ความรู้สึกไม่มีวัย และเติบโตตามสิ่งที่เรารับรู้ได้  แต่ความรู้สึกนี้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา    ความรู้สึกนี้ไม่มีวันแก่ มีแต่ความรับผิดชอบและข้อมูลที่เพิ่มขึ้น อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่า “ลองดูญาติผู้ใหญ่ของเราสิ ร่างกายอาจจะเป็นไปตามอายุ
read more..

ป้องกันนมบูด จะได้ไม่เสียใจ

Highlight ProtectionPublished: Oct 2011

How to protect your beautiful breasts from cancer. เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วหนึ่งในข่าวฮือฮาของฮอลลิวู้ดคงไม่มีอะไรเกิน เรื่องมะเร็งเต้านม ของ Christina Applegate ดาราสาวพราวเสน่ห์จากละครซิทคอมเรื่อง Samantha Who? เลยล่ะครับ ไหนๆ ฉบับนี้เราก็ Go Pink กันแล้ว ผมจึงอยากหยิบยกเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังนะครับ หลายท่านอาจจะงงๆ ว่า คริสติน่า แอ๊ปเปิลเกท เป็นใครแล้วทำไมผมถึงเอาเรื่องของเธอมานำเสนอ ผมน่ะชื่นชมเธอ ที่เป็นดาราดัง แถมผมบลอนด์สวยเซ็กเอ็กซ์ เข้าสเป็คของแฟนๆ ทั่วโลก ทั้งไม่กลัวตายและไม่กลัวอาย ต่อสู้โรคมะเร็งเต้านมได้อย่างสำเร็จ และออกมาเป็น spokesperson ให้กำลังใจและรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วอเมริกา ดูแลใส่ใจตัวเองเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมอีกด้วย เรามาลองรู้จักเธอกันหน่อยไหมครับ คริสติน่า วนเวียนอยู่ในวงการมายาเมืองฮอลลิวู้ดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 10 ขวบเลย แต่ประกายแสงของความเป็นดาราเจิดจรัสขึ้นเมื่อเธอได้รับบท teenager จอมกวนในซิทคอม เรื่อง Married with Children ซึ่งเธอครองใจผู้ชมอยู่ได้นานถึง
read more..

Dangerous Heels – ส้นสูงมหันตภัย

ProtectionPublished: Sep 2011

รองเท้าส้นสูงกับผู้หญิงคงเป็นเรื่องที่ขาดกันไม่ได้ จะออกงาน จะออกเดท จะทำอะไรที่ต้องการดูสวยสง่าก็ต้องส้นสูงไว้ก่อนจริงไหมคะ รองเท้าส้นสูงก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เชียวนะคะ ว่ากันว่าชนชั้นสูงจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงในงานพิธีสำคัญๆ ในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าโรงฆ่าสัตว์ต้องใส่ส้นสูงอีกแบบนึงจะได้ไม่ต้องเดินลุยกองเลือดของสัตว์น่ะค่ะ สมัยนี้รองเท้าส้นสูงมีรูปทรงตั้งหลายแบบ แต่ถ้าดูเฉพาะลักษณะส้นอย่างเดียวอาจแยกได้เป็น • Stiletto จะส้นแหลมปรี๊ดตั้งแต่ 2-10 นิ้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางของส้นส่วนที่แตะพื้นไม่เกิน 0.4 นิ้ว • Kitten จะส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางของส้นส่วนที่แตะพื้นไม่เกิน0.4 นิ้วเช่นกัน • Cone จะมีลักษณะเหมือนกรวย คือ กลมใหญ่ด้านบนและเรียวเล็กลงมา • Prism คล้ายๆ ส้นแบบ Cone แต่เป็นสามเหลี่ยม • Spool ทรงนี้จะเหมือนทรงโบราณที่ด้านบนใหญ่แล้วเรียวเป็นก้านลงมาแต่มาบานออกตรงปลายนิดหน่อย • Wedge เป็นลักษณะทรงเตารีด คือส้นจะสูงและเป็นชิ้นเดียวมาจนถึงด้านหน้าซึ่งจะเตี้ยกว่า ส้นพวกนี้ยังไงก็ต้องเขย่ง ยืน และเดินอยู่บนส้นสูงตลอดทั้งวัน คงจะมีแค่ส้นแบบ Kitten กระมังที่ไม่สูงจนเกินไป สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็เตือนอยู่เนืองๆ เรื่องอันตรายจากรองเท้าส้นสูง เอาแค่ง่ายๆ ก็ถ้าใส่ส้นสูงแล้วถือของหนัก เช่น ไปทำงานแล้วก็ไป
read more..

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยวันแม่

ProtectionPublished: Aug 2011

“วันแม่” หรือ “วันแม่แห่งชาติ” นับเป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก คือเป็นวันที่ทุกคนควรระลึกถึงพระคุณแม่ ให้เกียรติแม่และความเป็นแม่ ตลอดจนความผูกพันของแม่กับลูก ถ้าถามว่าวันแม่เริ่มมาจากไหน คงต้องตอบว่ามาตั้งแต่สมัยอียิปต์โน่นเลย ว่ากันว่าเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเทพีไอซิส (Isis) ที่ถูกยกย่องให้เป็น “Mother of the Pharaohs” เพราะอะไรน่ะหรือคะ เรื่องมีอยู่ว่าอาณาจักรอียิปต์ หรือ ไอยคุปต์ถูกสร้างโดยสุริยเทพ (Ra) แล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นครองรราชย์เป็นฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์ Ra มี โอรสและธิดาห้าพระองค์ คือ โอซิริส (Osiris) ฮามาคิส (Harmakhis) เซ็ท (Seth) ไอซิส(Isis) และเนพทิส (Nephtys) เมื่อเจริญวัยขึ้น โอรสและธิดาของพระองค์ได้อภิเษกกันเอง ตามประเพณีของไอยคุปต์ โดย เทพโอซิริส อภิเษกกับเทพีไอซิส ส่วนเทพเซ็ทอภิเษกกับเทพีเนพทิส มีเพียงเทพฮามาคิส เท่านั้นที่มิได้อภิเษกกับใคร โสดสนิทค่ะ เรื่องคงไม่เกิดขึ้นถ้าเสด็จพ่อ Ra ไม่สละราชสมบัติและเสด็จสู่สรวงสวรรค์ทิ้งให้โอซิริสซึ่งเป็พระโอรสองค์โตครองราชย์ต่อไป ชีวิตท่านไม่ราบรื่นสักเท่าไร (สงสัยเทพเจ้าเลี้ยงลูกแบบใช้อิทธิฤทธิ์ เลยไม่รักกัน) เซ็ทอิจฉาพี่และอยากฮุปอียิปต์ซะเอง เลยลวงพี่ไปฆ่า ครั้งแรกก็จับใส่โลงสวยลอยนํ้าไป ไอซิสต้องไปตามหาจนเจอและนำร่างกลับมาซ่อนให้พ้นจากเงื้อมมือเซ็ท
read more..